فرهنگیان عزیز تخصص ما عامل رضایت شما خواهد بود

* هنر ما صادق است ایرانیان *

* صفر تا صد برنامه خود را به ما بسپارید *

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳          ساعت ۰۷ : ۱۳
  • موسسه قرآنی ، فرهنگی و هنری هنر صادق ایرانیان
  • موسسه قرآنی ، فرهنگی و هنری هنر صادق ایرانیان
  • موسسه قرآنی ، فرهنگی و هنری هنر صادق ایرانیان
  • موسسه قرآنی ، فرهنگی و هنری هنر صادق ایرانیان
هنر صادق ایرانیان
همایش هنر صادق ایرانیان

طراحی و اجرای دکور

اجرای برنامه در فضای باز

طراحی و برگزاری انواع غرفه ها در نمایشگاه ها

اجرای برنامه های سامانه نشاط

استفاده از بهترین گروه ها در برنامه ها

اجرای برنامه های یادواره شهدا (سوره های سرخ)

پیوند ها