شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳          ساعت ۱۹ : ۱۳
هنر صادق ایرانیان

هم الجمیل ...

نام : موسسه قرآنی و فرهنگی و هنری، هنر صادق ایرانیان شماره ثبت : 25698

نوع فعالیت : مجری برپایی مراسم و مناسبتهای فرهنگی، هنری ، مذهبی و دکورهای حجمی

مدیر عامل : پوریا رستاخیز - رئیس هیئت مدیره مهندس مهدی خلوصی

پرسنل : محمد خضرایی ، حسین سلطانی ، مهدی محمد خانی ، شایان علی اصغریان ، علی محمد شمسایی ، حسین حاج منوچهری ، محمدرضا سلیمانی ، محمدرضا شیرویه ، مهدی سلیمی ، مسعود یوسفی جو ، بهراد بخشی زاده ، حسین اسعد دهقان ، محمد امین خلوصی ، محمد رضا فلاح و ...

هنر صادق ایرانیان